? TMFK: Antikrundan
bb 

Katalogsidan visar bla. gamla hobbykataloger och böcker,  90 st., från sent 30-tal och framåt. Minns du "Guld-Futaban" ? Inte ? Fråga farsan..
This page shows old Hobby Catalogs, in Swedish, Danish,  English and German, from the 1930s and forward.  Click thumbnails for catalogs in PDF format


Stort tack för alla bidrag till Antikrundan: