Åter till startsidan med menyn till vänster                    Back to Start page with Menu to the left
bb
Katalogsidan visar bla. gamla hobbykataloger och böcker, 136 st., från sent 30-tal och framåt.
This page (name means "Antiques Roadshow") shows old Hobby Catalogs, in Swedish, Danish,  English and German, from the 1930s and forward.  Click thumbnails for catalogs in PDF format


Stort tack för alla bidrag till Antikrundan: