Page 1 - Hobbyförlaget katalog 40
P. 1

PHILCO
                                TRANSISTOR-
                                RADIO
                             i   Ytterst exklusiv radio
                                för AM-FM
                                K 4617
                                Pris endast a~i,50
                                 'K=<i .~;
                                   .>~,y.~ :
           KV-MOTTAGAf2E för DX-
           amatörer.
           K 4615    29~_®
     BATTERI-LADDARE


             „
             ,....,..
             ,
   :~~_ s~''  "e~c
       ..sties ++~rriM
          .'~^^wl
            J
       E 2191 För upp- ~~
       laddning av 6-
       12 V bilbatte-
       rier.
       Pris komplett
          eå.50                           .;,~~a:-w_-~ ~-_ _,
                          ,,,,~,~,~,;-~~.~ ~,  BILHJALM
                          ..i%~.y
                             ~~Y
                               'y'~
                         y%/
                         rt{~ f~'~~~'~ ~~~  ~~~~  E 2(?00
                         tff~F ~f~''~~~~'~~'~s~t, ~  t7TA6-
                                    H j ä l m e n .
                          !✓f't"T " ~ `~~m;#"~„~~ t'1~7,yY~hk~
                         , , . . , , .~,fr#,,#,+~ '1`i~~uy Godkänd
                             rr~
                        ~~~~ ~     ~y ,~~,;~ av SIS.
                        {~,~r~,~~~'~'>f ~~~~!^i~~'+'!',^'~"''., Pris
                        ~~~~~~~,h~~r~~~~S'1A ~  49.50
     HALINA                ~~~,s~~,~,,~~ ,~„';;~-. ~ ~i
                                z'~
                       %f%~~~~i'~'`'.,'~'-r ~; -~-
     SUPER-8                    N-
                       <'~i~r~r.~.'`'`''`-~''~'~ ~..
     FILMKAMERA              ~.
                         hÅJ..~...~~k111~\\\j
                           ~,
     D 3317  Pris 125.00
                                  Beskrivningar, se sid. b
   1   2   3   4   5   6