Page 4 - hobbex 2009
P. 4

12ADI05T7RY.


     0
  VI HAR SALT RADIOSTYRDA MODELLER
  SEDAN BÖRJAN AV 80-TALET OCH
    0
  FÖRSTAR VERKLIGEN VIKTEN AVATT
  KUNNA ERBJUDADIG SOM KUND
  MÖJLIGHETEN ATT UTVECKLA OCH
  FÖRDJUPADIG I DENNAHOBBY.ÄR
  OTUREN FRAMME KAN DU IDAG KÖPA
  NÄSTAN ALLA RESERVDELAR TILL DE
         0
  FLESTA MODELLER PA WWW.HOBBEX.SE


                  FÖRSÄLJNINGS- OCH KONTOINFORMATION SESIDAN 226.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9