Einar Ek formationsflyger

Fyra i depån
Einar Ek, Malmö Radioflygsällskap, besöker TMFK. Han har byggt denna formationsmodell med inspiration ur en modellflygtidning från 1978.Spännvidd 130 cm, Motor OS25FSR. Vingbelastning endast 53g/kvdm.

Ordning och reda i flajtboxen..
Aftonsolen är litet besvärlig över fältet, så Erik vill vänta tills den nästan är nere.

bla bla...
Väl i luften är illusionen fullständig !
Här flygs formation: rollar och loopingar, piloter av högsta klass, vingspets vid vingspets..

Publiken applåderar !
TMFK:s medlemmar applåderar när Einar landat. Nöjd pilot !