Joe Nall 2009

Om man är modellflygintresserad och har möjligheten skall man absolut åka och besöka
"Joe Nall i Woodruff South Carolina USA, jag lovar att ni blir inte besvikna!
Joe Nall äger rum på Triple Tree Aerodrome


Varje modellflygfält med självaktning skall naturligtvis ha en portal…..:-) så här ser den ut på Triple Tree.


Under vårt besök var det flera som sa "This is like Disneyland for model airplane flyers" eller "This is an amazing place on earth".
Här står Eva och jag tillsammans med "Mr Disney himself" Pat Hartness ägaren till marken, och den stora drivkraften bakom detta fantastiska ställe.


Eftersom jag via mitt arbete känner Pat Hartness fick vi ett skapligt mottagande.
Kolla in bannern på tältet som var reserverat för oss och några andra av hans gäster, som tex. Don Lowe!


World Champion Quique Somenzini med "The Beast" förebilden (notera modellflygreklamen på fullskalaplanet)
och modellen som kommer till försäljning inom kort i samarbete med Horizon Hobbies


Matt Chapmans fullskala Eagle 580 och dito nya modell från Great Planes


Pat's hangar som rymmer både hans fullskalaplan och hans digra samling av modellflygplan


En bild från en av flight lines.

För den som vill se mer…gå in på YouTube och sök på "Joe Nall 2009" , där finns massor att se.
Joe Nall på RC universe

Hälsningar………Jonny