Medlemskap i Trelleborgs Modellflygklubb


TMFK är en ideell förening vars mål att driva och utveckla modellflyget i Trelleborg med omnejd.
TMFK är ansluten till landets huvudorganisation SMFF , Sveriges Modellflygförbund. Som medlem i SMFF är man ekonomiskt försäkrad mot skada på tredje part vid en olyckshändelse.

Som medlem i TMFK får du flyga på klubbens flygfält. Kan Du inte flyga än, får du göra skolflygning och avlägga prov för RC-Behörighet för motor- eller segelflygning.
Syftet med skolflygning är att lära ut RC-flyg till nya medlemmar (unga och gamla) så att de skall kunna ”flyga upp” enligt av SMFF rekommenderat program och få RC-Behörighet.
Denna behörighet krävs för att på egen hand få framföra sin RC-modell på vårt och andras modellflygfält. När eleven erhåller sin  RC-Behörighet tar vi ut en avgift på 250.- SEK
.
Avgiften är avsedd att täcka våra kostnader för att tillhandahålla skolflygplan och dess löpande kostnader.                                 Lars Roos ansvarar för skolflygningen.

Vad du bör kunna och veta när du skall skaffa din RC– Behörighet nivå A : (Klicka för två sidors Pdf-fil )

Du får som medlem också tillgång till klubbens bygglokal , som under terminstid har regelbundna byggkvällar med byggledare .

Medlemskap för 2022:
Du sätter in beloppet på postgiro 44 14 09-0 och anger:
  • Namn
  • Adress
  • Födelsedata "ååmmdd"
  • Telefonnummer
  • e-postadress
Betalar du via internetbank ? All information får inte rum - sänd e-post med uppgifterna till : när du betalat medlemsavgiften
För er som behöver tävlingslicenser, se detaljerad information på SMFF hemsida: Avgifter 2022 - Sveriges Modellflygförbund (modellflygforbund.se)
Har Du ytterligare frågor kring modellflyget eller klubben är Du välkommen att ringa :
För att komma till listan över klubbens medlemmar: Klicka här (sidan är gömd och kräver lösenord.)