Flygfältsregler

Flygfältsregler


Information angående reglerna på vårt modellflygfält: 

 

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) som trädde i kraft den 1 februari 2018 innehåller ett generellt undantag för organiserat modellflyg som gör det möjligt att flyga enligt våra nuvarande regler fram till den 30 juni 2018.
Efter detta datum kommer allt modellflyg att omfattas av de nya föreskrifterna, vilket innebär vissa begränsningar i förhållande till nuvarande regler.
Transportstyrelsen (TS) erbjuder möjligheten för modellflygklubbar att efter ansökan och godkännande få undantag från föreskrifterna så att man även efter den 30 juni 2018 kan flyga från lokala modellflygfält efter egna modellflygregler.

Vi har en ansökan inskickad via SMFF för vårt modellflygfält i Trelleborg som vi ännu inte har fått svar på men i den ansökan har vi redan gjort vissa korrigeringar av våra befintliga Fältregler för att anpassa oss till det nya regelverket. De nya fältreglerna finns att ladda ner i pdf-format och jag ber er att läsa igenom och följa dessa med omedelbar verkan.

Jag ber er speciellt uppmärksamma två viktiga ändringar i våra fältregler:


Vid flygning på höjd över 120 meter SKALL modellen omedelbart bringas ner till en höjd under 120 meter eller lägre om så krävs för att undvika kollision om ett bemannat luftfartyg närmar sig.

Modell skall vara märkt med pilotens namn och telefonnummer, väl synligt utan att demontera modellen.


Fältreglerna kan komma att uppdateras igen inom kort när vi fått besked från TS på vår ansökan.

 

 

Att ladda ner: 

Flygfältsreglerna i pdf-format för utskrift, 2 sidor  Flygområdeskartan i pdf-format, 1 sida