Home  | Prev  | Next  | End


zz

Vägen mellan en verktygsfirma och en bensinmack ledde ner till fabriken, som byggdes 1954
The road to the factory, built in 1954, between a tool company and a petrol station.