Medlemskap i Trelleborgs Modellflygklubb


TMFK är en ideell förening vars mål att driva och utveckla modellflyget i Trelleborg med omnejd. TMFK är ansluten till Sveriges Modellflygförbund (SMFF) och även till Svenska Flygsportförbundet (SFF). Vi är med det också anslutna till Riksidrottsförbundet (RF).
Vi som förening betalar medlemsavgift 400.-/år till SFF och 450.-/år till SMFF. Detta är en viktig förutsättning för bidragsansökningar, LOK och SISU redovisningar mm för vår förening.
Den avgift som enskild medlem betalar till SMFF kallas SMFF-avgift och administreras via oss som förening. Som medlem i SMFF är man ekonomiskt försäkrad mot skada på tredje part vid en olyckshändelse. Som medlem i TMFK får du flyga på klubbens flygfält förutsatt att du följer flygfältsreglerna regler.pdf (tmfk.org).
Kan Du inte flyga än, får du göra skolflygning och avlägga prov för RC-Behörighet för motor- eller segelflygning.
Syftet med skolflygning är att lära ut RC-flyg till nya medlemmar (unga och gamla) så att de skall kunna ”flyga upp” enligt av SMFF rekommenderat program och få RC-Behörighet. Denna behörighet krävs för att på egen hand få framföra sin RC-modell på vårt och andras modellflygfält. När eleven erhåller sin RC-Behörighet tar vi ut en avgift på 250.- SEK. Avgiften är avsedd att täcka våra kostnader för att tillhandahålla skolflygplan och dess löpande kostnader.   Jonny Gullberg ansvarar för skolflygningen.

Vad du bör kunna och veta när du skall skaffa din RC– Behörighet nivå A : (Klicka för två sidors Pdf-fil )

Du får som medlem också tillgång till klubbens bygglokal , som under terminstid har regelbundna byggkvällar med byggledare .

Medlemskap för 2023:

För er som behöver tävlingslicenser, se detaljerad information på SMFF hemsida: Avgifter 2023 - Sveriges Modellflygförbund (modellflygforbund.se)

Vänligen gör inbetalningen senast 31 januari, 2023 på TMFK:s plusgiro 44 14 09-0.
När ni betalar, glöm inte att ange i detalj vad betalningen avser, namn,adress, fullständigt personnummer (inkl. sista fyra),
mobilnummer, typ av medlemskap och ev. tillägg som licenser m.m.
Finns det inte tillräckligt utrymme att skriva i ert betalsystem, skicka en beskrivning i mail till Kassören
Hur vi hanterar GDPR kan du läsa om på rutingdpr.pdf (tmfk.org) och genom att betala in medlemsavgiften har du också accepterat denna rutin.


Har Du ytterligare frågor kring modellflyget eller klubben är Du välkommen att ringa :